Siirry suoraan sisältöön

Palvelua ihmisläheisesti

IT-palvelut yrityksille

Tutustu yritykseemme

Kuka olemme?

Mossea Group on outokumpulainen yritys, jonka toimialueena on koko Suomi, Utsjoelta Hankoon. Toiminnan pääpaino on itäisessä Suomessa. Yritys on vielä pieni, mutta sitäkin osaavampi. Yrityksellä on kokemusta pienten ja keskisuurten yritysten vaativista IT-ympäristöistä, esimerkiksi metalliteollisuuden alalla.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Tämä on Mossea Group Oy:n tietosuojaseloste, joka antaa tietoja rekisteröidyille heidän oikeuksistaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Seloste on laadittu 23.2.2023 ja muokattu viimeksi 23.2.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Mossea Group Oy Kirkkopolku 18 83500 Outokumpu Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Laakkonen Jyrki Kirkkopolku 18 83500 Outokumpu +35813 4461203 jyrki.laakkonen@mosseagroup.fi

2. Rekisteröidyt

Mossea Group Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tarjoaa IT-palveluita asiakkailleen. Yritys huolehtii asiakkaidensa ICT-infrastruktuurista, pilvipalveluista ja työasemaympäristöstä. Muun muassa asiakkaan soittaessa IT-tukipuhelun, puhelut voidaan nauhoittaa rekisteriin koulutuksen vuoksi ja laadun varmistamiseksi. Tukipyynnöt tallennetaan yrityksen keskitettyyn toiminnanohjausjärjestelmään. Tallennetut tiedot muodostavat henkilörekistereitä. Muodostuvan rekisterin avulla todennetaan tukipyyntöjen tapahtumia, kehitetään asiakaspalvelutoimintaa ja hoidetaan rekisterinpitäjän kyseistä palvelua koskevia asiakassuhteita.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai henkilön antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hallinnoimiseksi ja markkinointitarkoituksessa olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:
  • Etu- ja sukunimi
  • Titteli
  • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Rekisteröidyn tukipyynnöt
  • Puhelinjärjestelmätallenne soitetuista IT-tukipuheluista
  • Käyttäjän työasema
  • Asiakkaan järjestelmien pääkäyttäjät
  • Yritys ja y-tunnus
  • Yrityksen laskutustiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen posti@mosseagroup.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Tarkistusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja ja muita asiakastietoja sopimusten tekemisen yhteydessä, käyttäjien rekisteröityessä jonkin palvelumme käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröitävältä itseltään. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mossea Group Oy:n ulkopuolelle ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Tietojasi saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on tässä tietosuojaselosteessa mainittu. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Saatamme myös lain sallimissa rajoissa luovuttaa henkilötietoja oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisen pyynnöstä taikka tuomioistuimen määräyksestä esimerkiksi väärinkäytösten, petosten tai tekijänoikeusloukkausten selvittämiseksi. Henkilötietoja saatetaan myös luovuttaa, mikäli olemme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä.

8. Käsittelyn kesto

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Pääsääntöisesti asiakassuhteen keston ajan. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytäntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden virheelliset tiedot korjataan tai poistetaan viipymättä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä on pääsääntöisesti sähköinen. Tiedot ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa alan yleisten käytäntöjen mukaisesti ja järjestelmät on suojattu useilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterijärjestelmät sijaitsevat suojatuissa tiloissa. Osa rekisteristä sijaitsee pilvipalveluissa. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Save settings
Cookies settings