Siirry suoraan sisältöön

IT-palvelumme yrityksille

Tarjoamme yritykseesi tietoturvallisia ja nykyaikaisia ratkaisuja, kuitenkaan loppukäyttäjiä unohtamatta.

Tukipalvelut

IT Hemmo

IT-Hemmo auttaa yritystä päivittäisissä tietoteknisissä, IT-laitteisiin ja -palveluihin liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi tulostamiseen tai sähköpostiin liittyvissä ongelmissa, tai silloin, jos tietokoneesi jumittaa tai nettisivut eivät aukea.

IT Arkkitehti

IT-Arkkitehti suunnittelee IT-infrastruktuurin ymmärtämällä liiketoiminnan tarpeita ja näkemyksiä. IT-Arkkitehti miettii laitteiden ja ohjelmistojen elinkaaren, eli milloin hankitaan uutta ja mikä on laitteiden käyttöikä. Laitteet ja ohjelmistot hankitaan eri tarpeiden mukaan, erilaisia käyttäjiä ajatellen. Myös laitteiden tai ohjelmistojen sopivuutta yrityksen eri tilanteisiin arvioidaan säännöllisesti.

IT päällikkö

IT-Päällikkö auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään ulkoistetun tai oman IT-osaston toiminnasta ja vastaa yrityksen tietohallinnosta, tietoturvasta ja IT-ympäristön kehittämisestä. IT-Päällikkö suunnittelee IT-budjetin ja teknisen strategian. Säännölliset keskustelut yrityksen henkilökunnan kanssa auttavat kehittämään sekä yrityksen IT-palveluita ja resursseja, että IT-prosesseja. IT-Päällikkö on vastuussa kehityssuunnitelmien ja koulutusten toteuttamisesta.

Ohjelmistot

Microsoft 365

Microsoft 365 on pilvipohjainen tuottavuusympäristö. Uusimpien Office sovellusten lisäksi käytettävissäsi on Teams- työryhmäsovelllus, monipuolinen sähköposti ja kalenteri, joka synkronoituu eri päätelaitteiden kanssa, mahdollisuus rakentaa SharePointiin perustuva intranet. Meiltä myös lisenssien lisäksi pilvipalvelun hallinnoinnin.

Varmuuskopiointi

Yrityksen tietojen säilyminen on tärkeässä osassa yrityksen toimintaa. Kadonneet tai korruptoituneet tiedostot aiheuttavat merkittävästi haittaa liiketoiminnalle.
Me toimitamme yrityksellesi työasemaohjelmistoista järeisiin varmistusratkaisuihin. Kauttamme saat varmuuskopiointiohjelmiston lisenssien lisäksi valvonnat, pilvipohjaiset tallennustilat varmuuskopioille.

Laitteet ja konesali

Työasemat

Ilman toimivia laitteita yrityksenne tuottavuus voi hidastua ja työaikaa menee hukkaan. Toimitamme laitteet työympäristöösi tarvittavat laitteet. Asennamme ne käyttövalmiiksi valmiina suoraan töihin. Kauttamme vakioidut tai erikoisimmatkin laiteratkaisut yrityksenne käyttöön.

Palvelimet

Oli kyseessä virtuaalinen tai perinteinen rautapalvelinratkaisu, niin toimitamme yritykseenne tarvittavat laitteet tai resurssit. Virtuaalipalvelimet toimitetaan joko julkisesta tai yksityisestä pilvestä. Käytettävissä on myös hybridiratkaisut. Käytössäsi on myös vuokraratkaisut. .

Verkkolaitteet

Verkkolaitteet muodostavat toimivan kokonaisuuden turvaamalla yrityksen tietoliikenteen. Meiltä kokonaisvaltaista verkko-osaamista. Lähiverkot voidaan toteuttaa langattomasti tai kaapeliverkkoina. Verkkokartoituspalvelullamme tutkimme ja dokumentoimme olemassa olevat kaapelit ja verkkolaitteet. Käytössäsi on myös vuokraratkaisut.

Virranhallinta

Tasainen ja häiriötön sähkö on monelle laitteelle edellytys häiriöiden poistossa ja elinkaarta pidentävä tekijä. Virranhallinta on myös tärkeässä roolissa verkkolaitteiden, palvelinten ja jopa työasemien käytettävyydessä ja tietojen säilyttämisessä. Toimitamme pienistä työasema UPS-laitteista järeisiin konesali UPS-järjestelmiin.

Tietoturva

Laitetietoturva

Päätelaitteet ja palvelimet ovat nykyaikana alttiina monille erilaisille uhkille. Modernien tieturvaohjelmistojen lisäksi ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät pitäisi pitää päivitettynä ja ajan tasalla. Tarjoamme keskitetyllä hallinnalla olevia tietoturvaohjelmia ja valvottuja päivitystenasennuksia.

Palomuurit ja salatut erillisverkot

Nykypäivänä tietoliikenne yrityksen ulkopuolelle on kasvanut merkittävästi, joten tarvitaan erilaisia palomuuriratkaisuja, jotka suodattavat ulkopuolelta tulevan haitallisen liikenteen ennen kuin se pääsee yrityksen sisäverkkoon. Salattuja erillisverkkoja tarvitaan yhdistää yrityksen eri toimipisteet tai mahdollistaa etätyöntekijöille yrityksen sisäisien resurssien käytön.
Tarjoamme rauta tai virtuaalisia palomuuriratkaisuja eri toimittajilta. Laitteet ovat saatavilla palvelu tai omistuslaitteina. Salattuja erillisverkkoja toteutetaan joko perinteisesti IPSEC-tunneloituna tai erilaisilla SD-WAN ratkaisuina.

Valvonta

Tietoturvan yksi tärkeä osa on valvonta. Ilman laitteiden ja ohjelmistojen valvontaa saattaa aiheutua tietojen menetystä, toiminnallisia häiriöitä ja pahimmillaan yrityksen järjestelmien kaatumisen. Me valvomme yrityksesi tietojärjestelmien toimintaa ja tarvittaessa reagoimme puolestasi.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Tämä on Mossea Group Oy:n tietosuojaseloste, joka antaa tietoja rekisteröidyille heidän oikeuksistaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Seloste on laadittu 23.2.2023 ja muokattu viimeksi 23.2.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Mossea Group Oy Kirkkopolku 18 83500 Outokumpu Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Laakkonen Jyrki Kirkkopolku 18 83500 Outokumpu +35813 4461203 jyrki.laakkonen@mosseagroup.fi

2. Rekisteröidyt

Mossea Group Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tarjoaa IT-palveluita asiakkailleen. Yritys huolehtii asiakkaidensa ICT-infrastruktuurista, pilvipalveluista ja työasemaympäristöstä. Muun muassa asiakkaan soittaessa IT-tukipuhelun, puhelut voidaan nauhoittaa rekisteriin koulutuksen vuoksi ja laadun varmistamiseksi. Tukipyynnöt tallennetaan yrityksen keskitettyyn toiminnanohjausjärjestelmään. Tallennetut tiedot muodostavat henkilörekistereitä. Muodostuvan rekisterin avulla todennetaan tukipyyntöjen tapahtumia, kehitetään asiakaspalvelutoimintaa ja hoidetaan rekisterinpitäjän kyseistä palvelua koskevia asiakassuhteita.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai henkilön antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hallinnoimiseksi ja markkinointitarkoituksessa olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:
  • Etu- ja sukunimi
  • Titteli
  • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Rekisteröidyn tukipyynnöt
  • Puhelinjärjestelmätallenne soitetuista IT-tukipuheluista
  • Käyttäjän työasema
  • Asiakkaan järjestelmien pääkäyttäjät
  • Yritys ja y-tunnus
  • Yrityksen laskutustiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen posti@mosseagroup.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Tarkistusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja ja muita asiakastietoja sopimusten tekemisen yhteydessä, käyttäjien rekisteröityessä jonkin palvelumme käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröitävältä itseltään. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mossea Group Oy:n ulkopuolelle ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Tietojasi saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on tässä tietosuojaselosteessa mainittu. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Saatamme myös lain sallimissa rajoissa luovuttaa henkilötietoja oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisen pyynnöstä taikka tuomioistuimen määräyksestä esimerkiksi väärinkäytösten, petosten tai tekijänoikeusloukkausten selvittämiseksi. Henkilötietoja saatetaan myös luovuttaa, mikäli olemme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä.

8. Käsittelyn kesto

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Pääsääntöisesti asiakassuhteen keston ajan. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytäntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden virheelliset tiedot korjataan tai poistetaan viipymättä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä on pääsääntöisesti sähköinen. Tiedot ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa alan yleisten käytäntöjen mukaisesti ja järjestelmät on suojattu useilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterijärjestelmät sijaitsevat suojatuissa tiloissa. Osa rekisteristä sijaitsee pilvipalveluissa. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Save settings
Cookies settings